ทปอ.มอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนม.ปลาย

ทปอ.มอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนม.ปลาย
ทปอ.มอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนม.ปลาย เข้ามาเป็นผู้ช่วยทำงานวิจัยช่วงปิดเทอม เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และนำมาใช้เข้ามหา’ลัยได้ด้วย

วันนี้ (11 ม.ค.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า  ในวันเด็กปีนี้ ทปอ.ขอมอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  โดยทปอ.จะขอให้มหาวิทยาลัยเปิดรับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยช่วงปิดภาคเรียน  นอกจากนี้ทปอ.จะเสนอให้รัฐบาลจัดงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ทำโครงการวิจัยในเรื่องต่างๆที่เด็กนักเรียนสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นด้วย 

” การเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการทำงานวิจัย  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เด็ก  ปลูกฝังให้เด็กรักงานวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการให้แก่เด็ก และนักเรียนยังสามารถนำประสบการณ์ในการทำงานวิจัยมาใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานได้ด้วย”ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว.
 

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *