ศิลปกรรมหัตถกรรมวัฒนธรรมไทยธรรมชาติและวิถีชีวิตไทย

ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นครั้งแรกที่โอเชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับในพัทยาระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เชิญชวนผู้เข้าร่วมการสำรวจ “สีสันแห่งตะวันออก” ในภูมิภาค เมืองชายฝั่งทะเลและอื่น ๆ ในขณะที่เมืองพัทยายังเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยความนิยมอย่างต่อเนื่องทำให้ชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคนี้เป็นจุดเด่นในการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งสามารถมองเห็นได้จากแนวการตลาดล่าสุดของททท. ซึ่งเป็นแนวคิดการตลาดล่าสุดของ Amazing Thailand ในรูปแบบ Open to the New Shades โดยเน้นการสร้างลานตาสีสันผ่านห้า กลุ่มการเดินทางที่แตกต่างกัน ห้าภาคการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การทำอาหารศิลปกรรมหัตถกรรมวัฒนธรรมไทยธรรมชาติและวิถีชีวิตไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *