คุณพระช่วย พระสงฆ์กรุงเก่า ลงเรือแจกอาหารแห้ง

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าคณะอำเภอเสนาพร้อมพระสงฆ์ นำน้ำดื่มข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป ลงเรือช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม 300 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 29 ต.ค. พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เจ้าคณะอำเภอเสนา และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นำน้ำดื่มข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป ลงเรือไปมอบให้กับบ้านเรือนประชาชน

ก้อง วัลเล่ย์

ก้องวัลเลย์ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ อยู่ที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง คุณก้องผู้ก่อตั้งก้องวัลเล่ย์มักจะอยู่ที่นี่เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้มาเยือนซึ่งมีความสนใจในเรื่องกาแฟเหมือนๆ กัน ภาคใต้ของไทยเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงมากว่า 40 ปี นับตั้งแต่ยุค “Coffee Rush” หรือยุคตื่นกาแฟ

การกินอาหาร ส่งผลเสียต่อสุขภาพปาก

การรับประทานของหวาน เช่น ผลไม้หวาน นมหวาน ขนมปัง คุกกี้ หรืออาหารที่มีนําาเชื่อมเป็นอาหารที่ทําาให้ฟันผุได้ง่าย ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง เพราะหากฟันของเราผุ เชื้อโรคจะผ่านเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายและเป็นสาเหตุให้เราเกิดโรคร้ายต่างๆได้ แบคทีเรียในช่องปากส่งผลต่อร่างกายอย่างไร